در حال حاظر ثبت نام فقط با دعوت نامه امکان پذیر است.